Aká má byť dopravná a parkovacia politika mesta – predvolebná anketa webu zPiešťan.sk

moja odpoveď:

Tu pomôžu len komplexné a dobre premyslené riešenia.
Predovšetkým dostupnejšia integrovaná mestská doprava, kde autobusy doplnené mikrobusmi prinesú vyššiu frekvenciu liniek, plus k tomu zlepšenie naviazania MHD na vlakové spoje. A hlavne pokrytie tých častí mesta, kde je dnes MHD prakticky nedostupná.
V meste Martin funguje preprava mikrobusmi, zvanými Martinské strely. Bolo okolo nich mnoho problémov. Tých by sme sa v Piešťanoch vedeli vyvarovať, ak sa poučíme na chybách z Martina.
A netreba zabúdať na nie tak dávno typický dopravný prostriedok Piešťan – bicykel. Viac cyklotrás, viac stojanov pre bicykle, to tiež môže pomôcť.
Potrebujeme viac parkovísk, avšak nie na úkor mestskej zelene. Vo vhodných lokalitách by mohli byť kompromisom zelené parkoviská zo zatrávňovacích panelov.

Pozn. Odpoveď bola limitovaná 800 znakmi včítane medzier

Pridaj komentár