9 odpovedí pre Seniorský parlament Piešťany

1 .Piešťany nutne potrebujú nový Dom dôchodcov. Budete tento problém riešiť ?

Starostlivosť o seniorov je vizitkou vyspelosti krajiny ako aj miestnych komunít. Je nevyhnutné naďalej zabezpečovať a zlepšovať služby poskytované seniorom zariadeniami v správe mesta a tiež aj rozšíriť ich ubytovacie kapacity. Potrebujeme vytvoriť dlhodobý a udržateľný systém financovania sociálnych kompetencií mesta.

 

2. Piešťany potrebujú novú nemocnicu. Aká je Vaša predstava riešenia ?

Nová nemocnica v Michalovciach stála 34 miliónov €. Plánovaný príjem rozpočtu mesta Piešťany je pre tento rok 27 miliónov €. Preto primátor mesta môže za týmto účelom len pritiahnuť štátnu alebo súkromnú investíciu.

 

3. V Piešťanoch žije približne 7500 dôchodcov. Aký je Váš názor na možnosť zaviesť v rámci mesta systém zvýhodneného poskytovania služieb seniorom (Mestská doprava, vstup na kúpaliská a do kultúrnych zariadení a pod.) ?

Zvýhodnenie seniorov pri využívaní služieb je oblasť, kde za pomoci malých nákladov dosiahneme zvýšenie kvality ich života. Príkladom z vládnej úrovne sú napríklad vlaky zdarma pre dôchodcov. Toto mi je inšpiráciou a nielen pre mestskú dopravu.

4. SP urobil pasportizáciu nevyužitých a rozostavaných budov v Piešťanoch. Zoznam má vedenie mesta. Budete tento problém riešiť ?

Nevyužité a rozostavané budovy nie sú mestu na krásu ani na úžitok. Pri budovách vo vlastníctve mesta je treba sa správať ako dobrý vlastník. Počas volebného obdobia urobím všetko preto, aby som vyriešil maximum takýchto budov.

5. Primátor R. Cicutto podpísal Zmluvu o prenájme Zimného štadióna, platnú do 31.12.2034. Občania vyjadrujú pochybnosti o výhodnosti tejto zmluvy pre mesto. Aký je Váš názor na prehodnotenie tejto a ďalších zmlúv uzavretých mestom?

Tu je potrebné postupovať rozvážne, kvalifikovane, po dôkladnej analýze zmluvy a s ňou súvisiacich vecí. Mesto naozaj nepotrebuje prehraný súdny spor. Do budúcnosti ale môžem sľúbiť, že nepodpíšem žiadnu zmluvu, ktorá by nebola výsledkom širokého konsenzu a riadnej transparentnej súťaže.

6. Ako si predstavujete organizovať vzájomnú komunikáciu a informovanosť medzi vedením mesta a občanmi?

Komunikácia s občanmi je cestou k úspechu mesta. Aby občan vedel, čo rieši primátor a primátor poznal starosti a nápady občanov. Primátor by si raz do mesiaca mal nájsť čas na stretnutie s občanmi, napríklad v kine Fontána, využívať taktiež sociálne média a oficiálnu stránku mesta.

 

7. Podľa informácií z verejných zdrojov sa domnievame, že primátori mesta po roku 2002 nedostatočne komunikovali s majoritnými majiteľmi Slovenských Iiečebných kúpeľov a.s. – v Londýne. Jedným 2 dôsledkov toho je aj dlhodobo uzatvorený vnútorný bazén na kúpalisku EVA. Ako budete uplatňovať minoritné práva mesta pri vzájomnej spolupráci s SLK a. s. ?

Pozícia minoritného vlastníka akcií SLK a.s. je hlavne o komunikácii s ostatnými vlastníkmi. Dúfam, že záujem o prosperitu kúpeľov majú všetci vlastníci, a tam vzniká priestor na vzájomnú komunikáciu.

8.Problém sucha a klimatickej zmeny je svetovým problémom. Seniorský parlament pripravuje pilotný program „Daždová voda“.

Jeho účelom je v jednom bytovom dome odpojiť zvody dažďovej vody od kanalizácie Tavos a vodu použiť na zalievanie predzahrádok pred domom. Jeho realizácia by mohla byť príkladom pre občanov mesta. Podporíte takéto projekty ?

Projekt „Dažďová voda“ je krásnym príkladom iniciatívy zdola. Malé projekty nadšencov, dôkladne zvážené a vhodne podporené, prispejú k tomu, aby Piešťany boli dobrým mestom pre život.

9. Čo považujete za prioritný problém Piešťan a ako ho chcete riešiť ?

Vážnych problémov je viac. Potrebujeme lepšie fungovanie mestského úradu, záchranu letiska, opraviť cesty a chodníky, znížiť dlh mesta a mnoho ďalších vecí. Je tiež potrebné zvýšiť dôraz na bezpečnosť v meste. Vidíme to vo svete, že obyvatelia utekajú z miest, ktoré si bezpečnosť svojich ulíc neustrážili. Je potrebné spraviť ešte veľa, aby Piešťany boli dobrým mestom pre život aj v tejto zložitej dobe.

 

Odpovedal som na 9 otázok seniorského parlamentu. Podmienkou pre odpovede bolo, že všetky nesmú spolu presiahnuť 1 A4 a to pri riadkovaní 1,5. A tak niektoré odpovede museli byť kratšie ako otázky.  Napriek tomu vznikol materiál, na podklade ktorého môžeme rozvíjať diskusiu, ako ďalej v našom meste. Teším sa na vaše pohľady  a námety priatelia!

Pridaj komentár