9 odpovedí pre Seniorský parlament Piešťany

1 .Piešťany nutne potrebujú nový Dom dôchodcov. Budete tento problém riešiť ? Starostlivosť o seniorov je vizitkou vyspelosti krajiny ako aj miestnych komunít. Je nevyhnutné naďalej zabezpečovať a zlepšovať služby poskytované seniorom zariadeniami v správe mesta a tiež aj rozšíriť ich ubytovacie kapacity. Potrebujeme vytvoriť dlhodobý a udržateľný systém financovania sociálnych kompetencií mesta.   2. Piešťany potrebujú novú nemocnicu. […]